דוח בלק"ר - מהפכה בבדיקהתנאי שימוש באתר

ברוכים הבא לאתר BalCar.co.il. השירות מופעל ע"י חברת דוח בלק"ר בע"מ , ח.פ. 516214673, הרשומה ברחוב מרידור יעקב 6, ת"א, 6941156 (להלן: דוח בלק"ר או בלק"ר או החברה). השירותים שאנו מציעים מאפשרים לכל אדם, גוף או ישות משפטית לקבל מידע ודוחות אודות עצמם ואחרים, לרבות מידע על תאגידים, בני אדם ונכסים, לעיתים כמות שהם (As Is) ולעיתים עם ניתוח מקצועי של המידע על סמך נוסחאות ופרמטרים אובייקטיביים שנקבעו על ידי אנשי מקצוע בחברתנו ומציגים הסקת מסקנות, למשל עבור סיכון התקשרות.

שימו לב - באישור תקנון זה אתם מסכימים לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, ובנוסף אתם מייפים את כוחנו מכח חוק השליחות, התשכ"ה-1965 לפעול בשמכם במידת הצורך ובכפוף לשירות המוזמן ולהעביר תשלום של אגרות בשמכם מול אחד מהגופים הבאים: משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד המשפטים, רשם המשכונות, האפוטרופוס הכללי, רשם החברות, הוצל"פ, בנק ישראל, לשכות האשראי, הכונס הרשמי, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון.

תקנון האתר והבהרות

דוח בלק"ר בע"מ הינה ספק שירות בלבד ואינה אחראית על המידע אשר נשאבים ממאגרים ממשלתיים ופרטיים. החברה אינה מהווה כגורם יציר של מידע כלשהו אלא משתמשת בצדדים שלישיים להשגת המידע ושליחתו ללקוח בצורות שונות. חלק מהדוחות נשלחים AS IS וחלק מהדוחות נערכים בצורה שאינה משנה את התוכן על מנת לפשט את המידע. המסקנה היא שהחברה משמשת כצינור בין הלקוח הסופי לבין המידע המצוי במאגרים שונים. המידע ניתן כשירות בלבד ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי. השימוש במידע ובמסקנות הוא על אחריותכם בלבד.

החברה אינה אחראית על טעויות במידע ו/או על מהימנות המידע ו/או על עדכניות המידע ועל כל נזק אחר שיכול להיגרם ע"י שימוש בשירות. כמו כן, בחלק מהדוחות החברה משתמשת במדד סיכון אשר נוצר ע"י אנשי מקצוע חיצוניים כחוות דעת מקצועית אשר מאפשרים לאדם הסביר להבין את אשר נמצא בדוח ע"י מדד הסיכון. המדד הינו רק הפשטה של הנתונים ומשמש בגדר המלצה בלבד, אין לייחס למדד חשיבות מעבר לכך ואין להשתמש בו כתחליף לאיש מקצוע מתאים אשר ידע להעריך את נתוני הדוח באופן פרטני. אין לראות במידע שהתקבל משום תחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

מדיניות ביטולים

שימו לב - ככל שיידרשו מסמכים נוספים, הוספת פרטים או תיקונם, ניצור איתכם קשר באמצעות דוא"ל ומשלוח מסרון (במידה והשארתם מספר טלפון נייד). לקוחות שלא יגיבו לשלוש פניות להשלמת פרטים מצד בלק"ר, הזמנתם תיסגר ותשלום עבור השירות לא יוחזר. במידה והזמנה נסגרה בנסיבות אלו, תישמר ללקוחות הזכות להחיותה (בכפוף להשלמת המסמכים הדרושים) וזאת תוך שנה מרגע סגירת ההזמנה.

אתר בלק"ר אינו, ולא בא להחליף, קבלה של דו"ח שירות נתוני אשראי ואינו בא להחליף את שיקול דעתך המקצועי. יתר על כן, אתר בלק"ר מאפשר לך לקבל מידע אך אינו יכול להיות בטוח שמידע זה מהימן ומעודכן, שכן הוא מתקבל מצדדים שלישיים.

לכן, השימוש באתר בלק"ר הוא על אחריותך בלבד, ודוח בלק"ר לא תוכל להיות ערבה לאיכות התוכן, לטיבו, לדיוקו, להתאמתו לדרישותיך ולא תוכל להיות אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהשירות.

בהתחשב ברגישות המידע שמועבר באמצעות השירות, בלק"ר מבקשת ממך שלא להשתמש במידע שלא לצרכיך האישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, נאסר עליך למכור את השירות.

ככל ואתה מזין את פרטיו של צד ג', הנך מצהיר כי קיבלת ממנו אישור לקבל עליו מידע במידה ויימצא כזה, וכן הנך מצהיר שקיבלת ממנו אישור למסור את פרטיו לידי דוח בלק"ר.

עוד יצוין, כי במהלך ההזמנה נאספים עליך פרטים הנשמרים לצורך אספקת הההזמנה, ליצירת סטטיסטיקות וליתר שימושי החברה.

אנו מציעים כי תקרא את תנאי השימוש המלאים על מנת להבין את הזכויות והחובות, כיוון שהם ההסכם היחיד שחל על יחסייך עם בלק"ר. תקציר התנאים שהובא לעיל אינו מהווה תחליף להסכם המלא, ולא מהווה חלק מההתקשרות; הוא גם לא ישמש לפרשנות ההסכם בשום מקרה.

הרשמה לשירות: על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.

תנאי כשרות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הוריך ו\או אפוטרופסיך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עליך בעבר על ידי בלק"ר מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.

שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי בלבד; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו. כל שימוש מסחרי שלך בשירותים יבוצע באמצעות האתר עצמו.

שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.

היעדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עליך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של בלק"ר.

על האלגוריתם: מדד הסיכון החדשני של בלק"ר, תוצר של מחקר מקיף, אלגוריתם מתוחכם ושיתוף פעולה עם מיטב המומחים המקצועיים, נותן אינדיקציה ראשונית באשר לסיכונים הכרוכים בהתקשרות מסוג כזה או אחר עם הישות הנבדקת, בין אם מדובר באדם או בחברה.

המדד מדרג סיכונים שונים בענפים שונים, לרבות אך לא רק הליכי חדלות פירעון, הגבלות חמורות בבנק ישראל, תיקים בהוצל"פ, תיקים משפטיים, שעבודים הרשומים על שם הישות הנבדקת, מהות עיסוקו של הנבדק והענף בו פועלת הישות הנבדקת וכיו"ב.

בחישוב המדד, כל אינדיקציה שלילית גורעת מציון הישות הנבדקת, ציון שמתחיל ב-1000. אינדיקציות חד משמעיות מקבלות משקל גדול מאינדיקציות שאינן ודאיות, כשאינדיקציות חיוביות עשויות להעלות את ציון הישות הנבדקת.

לאחר שקילת כלל האינדיקציות, האלגוריתם מחשב את ציון הישות הנבדקת, כשהציון המירבי, 1000, מעיד על סיכון נמוך מאוד בהתקשרות עם הישות הנבדקת, ואילו הציון הנמוך ביותר, 1, מעיד על סיכון גבוה מאוד בהתקשרות כזו. בנוסף, כדי להקל על המשתמש הממוצע, המערכת מקודדת את הסיכונים השונים לפי צבעים, כשכל ציון בין 1 ל-450 מהווה סיכון אדום (כלומר, סיכון גבוה), כל ציון בין 451 ל-675 מהווה סיכון כתום (כלומר, סיכון בינוני), וכל ציון בין 676 ל-1,000 מהווה סיכון ירוק (כלומר, סיכון נמוך).

מעבר לכך, בכל דוח תוכלו להיעזר במסקנות והמלצות AI (Beta), כשהן מותאמות למדד הסיכון המקצועי שלנו, ובהתאם לאופי ההתקשרות הספציפית שלכם עם הנבדק.

חשוב לציין - מדד הסיכון מהווה נורת אזהרה ומעין דגל אדום באשר לנבדק, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש. יתר על כן, במידה ונמצאו אינדיקציות שליליות, אנו ממליצים על בדיקה קפדנית יותר בטרם ההתקשרות, אך אינדיקציות אלו אינן מצביעות באופן חד משמעי על ליקויים בהתנהלות הישות הנבדקת, ואין להסיק מהן כי כל התקשרות עם הישות הנבדקת תהא הרסנית או לא מוצלחת. מאידך, גם דוח נקי מאינדיקציות שליליות לא יכול להוות בטוחה כי התקשרות עם הישות הנבדקת תהא התקשרות מוצלחת וחפה מקשיים.

בנוסף, אנו מדגישים כי איסוף המידע נעשה הן ע"י בוטים אוטומטיים והן ע"י אנליסטים מוכשרים, אך חישוב מדד הסיכון נעשה מאחורי הקלעים, באופן אוטומטי ושקוף, ללא מגע יד אדם.

אנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המופיע בדוח המוצג. עם זאת, המידע מסופק "כמו שהוא" (AS IS), ללא אחריות מכל סוג שהוא. עוד חשוב לציין, כי לא יינתן החזר בגין דוח בו לא נמצאו רשומות על הנבדק. אנו מסתמכים על מקורות מידע ציבוריים ופרטיים, ואיננו יכולים לחזות אם לאדם אינדיקציות שליליות או לא - אנו פשוט מספקים את המידע.

בלק"ר אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות, לדיוק, לתוכן, לשלמות או לאמינות של המידע המופיע בדוח זה, ואינה נושאת באחריות כלשהי להבטחות ו/או מצגים, מפורשים או משתמעים, ביחס למידע או להתאמתו לנסיבות הספציפיות בגינן הדוח נרכש. בנוסף, בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המופיע בדוח זה, לבין מידע המופיע ברשות ממשלתית - יגבר הרשום ברשות הממשלתית.

אנו לא אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר) בין הנובע מחוזה, מעוולה נזיקית נטענת או בכל דרך אחרת, שייגרם למשתמש או לכל צד ג', אשר עלול להיווצר כתוצאה משימוש (או חוסר יכולת להשתמש) באתר זה ובדוח שהופק, לרבות הפסד רווחים, הכנסות, חוזים, הזדמנויות מסחריות או מוניטין.

בנוסף, המידע המופיע בדוח ובאתר, לרבות המסקנות המוצעות בדוח זה, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. מדד הסיכון המופיע בדוח זה הינו פרי של שת"פ עם מיטב המומחים המקצועיים, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש.

כמו כן, הדוח המוצג אינו, ולא בא להחליף, דוח ריכוז נתונים המוצע מטעם מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל.

חשוב לנו לציין שאנו לא יכולים להבטיח תוצאות כאלו או אחרות בשיפור דירוג האשראי (כמו שעו"ד לא יכול להתחייב על תוצאה משפטית מסוימת), ואנו לא יכולים להתחייב למסגרות זמנים מסוימות. חברות מתחרות שמבטיחות תוצאות משלות את הלקוחות, ובניגוד אליהן, אנו לא מתיימרים להבטיח מקסמי שווא.

לאור רגישות המידע המוצג בדוח, אנו מבקשים שלא להשתמש במידע שלא לצרכים אישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, מכירת השירות לצדדים שלישיים אסורה בהחלט.

סודיות המידע: המידע המועבר לך על ידי בלק"ר הינו סודי ומיועד לשימושך האישי בלבד. אל תמכור את המידע לאחרים ואל תפרסם אותו. תכנית שותפים: לצורך קידום עסקיה, מפעילה בלק"ר תוכנית שותפים המאפשרת לך לקבל עמלות על עסקאות אשר תפנה לאתר בלק"ר ואשר יביאו להכנסה בפועל. כאשר, בלק"ר תאפשר לך לקבל עמלה בגובה שיקבע מעת לעת, מסך כל העסקאות המזכות בכל חודש, בהתאם לפרסום באתרה.

סימון לקוחות מזכים: לצורך סימון הלקוחות המזכים תקבל מבלק"ר מחרוזת URL ייחודית אשר תאפשר לך לקשר לאתר בלק"ר. בעת כניסה לאתר מכתובת זו, יסומנו הלקוחות באמצעות עוגיה (Cookie) שישתל במחשבם לתקופה של 30 ימים. כל עוד עוגיה זו תהא בתוקף, הרי שכל עסקה שתבוצע על ידי הלקוחות המזכים תרשם לזכותך.

א. גובה העמלה: גובה העמלה שישולם לך יהיה סכום קבוע או אחוזים מגובה של כל עסקה אשר תפנה לאתר, לאחר קבלת הכספים בפועל, ולאחר שהעסקה לא בוטלה בתוך 30 ימים מקיומ

ב. מועד התשלום: אחת לחודש, בתוך עשרה ימים מסוף כל חודש, יועבר לך דו"ח מלא הכולל את הכנסותיך החודשיות מאתר בלק"ר. לאחר קבלת הדו"ח, תדרש להנפיק לבלק"ר חשבונית מס עבור הסכומים אשר יש לשלם לך. לאחר התשלום, תדרש אף להנפיק קבלה.ה.

ג. פאנל ניהול: לצורך מעקב אחר הכנסותיך, תנתן לך גישה למערכת ניהול אשר תאפשר מעקב אחר התשלומים.

תשלום: שירותיה של בלק"ר ינתנו כנגד תשלום אשר יקבע מעת לעת בהתאם לפרסומים באתר. בלק"ר רשאית לשנות את תעריפיה לפי שיקול דעתה, אולם שינוי כזה לא יחול רטרואקטיבית עבור הזמנות שבוצעו.

א. אמצעי התשלום: התשלום יבוצע באמצעות שירותי צד ג' אשר בלק"ר תשתמש בהם מעת לעת, לרבות קרדיטגארד ו- PayPal. בעת התשלום, תופנה לאתר צד ג' מאובטח לצורך ביצוע התשלום.

ב. מחירים: המחירים המופיעים באתר הינם המחירים בהם ימכרו המוצרים; לעיתים, לצד מחירים אלו עשויים להופיע סכומים המוגדרים כ"מחיר השוק" ו"מחיר מחירון". מחירים אלו משקפים בחינה של צוות בלק"ר של מוצרים דומים (או זהים) באתרי אינטרנט שונים. אין מחירים אלו מהווים מדד מחייב כלשהוא. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת, אין המחירים באתר מהווים הצהרה כי מחיר זה הינו המחיר הזול ביותר בו נמכר המוצר או כי לא ניתן להשיג את המוצר במחיר נמוך מהמחירים המצוינים בו.

ג. החזרים וביטולים: בהתחשב בכך שהמידע שמסופק לך באתר הינו בהזמנה אישית, הרי שאינך רשאי לבטל כל הזמנה של מוצר שתבוצע באתר. עם זאת, במקרים בהם בלק"ר לא תוכל לעבד את הזמנתך או לספק לך מידע, יוחזר לך כל הסכום ששילמת.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע: במהלך השימוש בשירותים, בלק"ר עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותיך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע. בלק"ר תעשה הכל על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות ההזמנות שלך, אולם היא עשויה לגלות מידע אם תדרש לעשות כן על ידי צו שיפוטי או רשות מוסמכת, וכן אם אתה תבקש ממנה אישית.

א. איזה מידע אישי בלק"ר שומרת על לקוחותיה? בלק"ר תשמור כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, בין אם שלך ובין אם של צד ג' שהנך מצהיר כי קיבלת ממנו את האישור לעשות כן, לרבות תעודת זהות, שם, כתובת, פרטי קשר, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת ה-IP ממנה גלשת, ומידע נוסף שתספק כדי לזהות אותך. בלק"ר עוד עשויה לאחסן עוגיה ('Cookie') על המחשב שלך כדי לאמת את זהותך וכן כדי לאפשר לשותפיה לקבל עמלות עבור הפניית לקוחות.

ב. איזה מידע שאינו מזהה אישית בלק"ר שומרת על לקוחותיה? בלק"ר עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות (לרבות ההזמנות שלך), הדפים שצפית בהם ועוד.

ג. למי יש גישה למידע זה? למידע השמור על אודותיך יש גישה לעובדי בלק"ר, קבלניה, לחברי תוכנית השותפים של בלק"ר וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים כגון חברות התשלום וספקיות הדואר האלקטרוני. כל שימוש במידע שלך מתועד על ידי בלק"ר. חברי תוכנית השותפים של בלק"ר יקבלו אך ורק מידע סטטיסטי, ולא יקבלו כל מידע שיכול לזהות אותך אישית או לאפשר להם לדעת על מי הזמנת מידע.

ד. איך אנחנו מאבטחים את המידע? המידע מאוחסן על שרתים ומוצפן באמצעות טכנולוגיות אבטחה מקובלות. לבלק"ר יש מומחה אבטחה אשר בודק את תקינות המערכת ואבטחתה אחת לתקופה מסוימת.

ה. האם אנחנו יכולים לצור איתך קשר? כן. על ידי הרשמה לאתר אתה מסכים לקבלת עדכונים על שירותי בלק"ר, לרבות שינויים בשירות ופרסומות הקשורות לשירות באמצעות דואר אלקטרוני. עם זאת, תמיד תוכל להסיר את עצמך מהדיוורים האלו. קח בחשבון שבלק"ר לעולם לא תעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או את פרטיך למפרסמים.

ו. איך אתה יכול לעיין במידע? בלק"ר תאפשר לך לעיין במידע לאחר שתזהה את עצמך בצורה הולמת. לצורך הגשת בקשת עיון, עליך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולבקש את העיון.

ז. איך אתה יכול למחוק את המידע? אם תרצה למחוק עצמך מהאתר ולסיים את התקשרותך, עליך לפנות לצוות האתר בכתובת [email protected]

היעדר אחריות לטיב המידע: בלק"ר אוספת את המידע המועבר באמצעות הדוחות מצדדים שלישיים ופרסומים רשמיים. על כן, בשום מקרה, לא תוכל בלק"ר להיות אחראית לדיוק המידע, לנכונותו או למהימנותו. בלק"ר אינה מבטיחה כי תוכל להסתמך על המידע המסופק לך, כי מידע זה ינתן לך במהירות או כי מידע זה לא יהיה נקי משגיאות. כל הסתמכות שלך על המידע המסופק על ידי בלק"ר הינו על אחריותך בלבד.

היעדר אחריות כללי: מבלי לגרוע מכל החרגת אחריות אחרת, בלק"ר אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ובלק"ר אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותיך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותיך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.

היעדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא בלק"ר אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. בלק"ר מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהיעדר השימוש בשירותים על ידי בלק"ר.

שינוי ההסכם: בלק"ר רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותיך עם בלק"ר, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות בלק"ר כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.

סירוב לספק שירות: בלק"ר שומרת לעצמה את הזכות לסרב ליתן שירות לכל לקוח מכל סיבה שהיא. במקרה של סירוב לספק שירות, הרי שבלק"ר תשיב לך את הכספים.

סיום: בלק"ר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב היעדר שימוש או אם בלק"ר מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. בלק"ר עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש. מעבר לכך, בלק"ר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.

פרסומות צד ג': בלק"ר עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. בלק"ר אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. בלק"ר לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.

מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותיך עם בלק"ר וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של בלק"ר תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד בלק"ר ולגבות את נזקיך אך ורק בתובענה אישית.

לחצו כדי לגלות מהן הבדיקות החשובות ביותר שדוח בלק"ר מציג

אל תפספסו את הבדיקות החשובות ביותר

תאונות

היסטוריית תאונות

בדיקת היסטוריית מעורבות הרכב בתאונות ב-7 שנים האחרונות, כולל מידע על טוטאל-לוס וקביעת ירידת הערך.

עיקולים

משכונים, שעבודים ועיקולים

בדיקה רשמית האם הרכב משועבד, ממושכן והאם רובצים על הרכב עיקולים

שסי וטוטאל-לוס

מרכב הרכב ונזק משמעותי

האם הייתה פגיעה בשילדה, האם הרכב הוכרז כטוטאל-לוס

בעל הרכב

מוכר הרכב

בדיקת רקע של מוכר הרכב כולל מאגר סוחרים ונוכלים

שווי הרכב

מחירון וירידת ערך

הצגת המחירון של הרכב וכלים לתחזית ירידת ערך לאורך השנים. בנוסף כספים ששולמו למבוטח על ירידת ערך

בעלויות

היסטוריית בעלויות

בדיקה האם הרכב היה בבבעלות פרטית או חב' ליסינג, השכרה או חברה~00

גניבות בתחום הרכב~00

תביעות ביטוח רכב בשנה~00

כלי רכב משועבדים~00

כלי רכב במאגר