דוח בלק"ר - מהפכה בבדיקה


מספר רכב 69256601
מספר רכב 69256501
מספר רכב 69256401
מספר רכב 69256301
מספר רכב 69256201
מספר רכב 69256101
מספר רכב 69256001
מספר רכב 69255901
מספר רכב 69255801
מספר רכב 69255701
מספר רכב 69255601
מספר רכב 69255501
מספר רכב 69255401
מספר רכב 69255301
מספר רכב 69255201
מספר רכב 69255101
מספר רכב 69255001
מספר רכב 69254901
מספר רכב 69254801
מספר רכב 69254701
מספר רכב 69254601
מספר רכב 69254501
מספר רכב 69254401
מספר רכב 69254301
מספר רכב 69254201
מספר רכב 69254101
מספר רכב 69254001
מספר רכב 69253901
מספר רכב 69253801
מספר רכב 69253701
מספר רכב 69253601
מספר רכב 69253501
מספר רכב 69253401
מספר רכב 69253301
מספר רכב 69253201
מספר רכב 69253101
מספר רכב 69253001
מספר רכב 69252901
מספר רכב 69252801
מספר רכב 69252701
מספר רכב 69252601
מספר רכב 69252501
מספר רכב 69252401
מספר רכב 69252301
מספר רכב 69252201
מספר רכב 69252101
מספר רכב 69252001
מספר רכב 69251901
מספר רכב 69251801
מספר רכב 69251701
מספר רכב 69251601
מספר רכב 69251501
מספר רכב 69251401
מספר רכב 69251301
מספר רכב 69251201
מספר רכב 69251101
מספר רכב 69251001
מספר רכב 69250901
מספר רכב 69250801
מספר רכב 69250701
מספר רכב 69250601
מספר רכב 69250501
מספר רכב 69250401
מספר רכב 69250301
מספר רכב 69250201
מספר רכב 69250101
מספר רכב 69250001
מספר רכב 69249901
מספר רכב 69249801
מספר רכב 69249701
מספר רכב 69249601
מספר רכב 69249501
מספר רכב 69249401
מספר רכב 69249301
מספר רכב 69249201
מספר רכב 69249101
מספר רכב 69249001
מספר רכב 69248901
מספר רכב 69248801
מספר רכב 69248701
מספר רכב 69248601
מספר רכב 69248501
מספר רכב 69248401
מספר רכב 69248301
מספר רכב 69248201
מספר רכב 69248101
מספר רכב 69248001
מספר רכב 69247901
מספר רכב 69247801
מספר רכב 69247701
מספר רכב 69247601
מספר רכב 69247501
מספר רכב 69247401
מספר רכב 69247301
מספר רכב 69247201
מספר רכב 69247101
מספר רכב 69247001
מספר רכב 69246901
מספר רכב 69246801
מספר רכב 69246701
הבא...      אחרונים
לחצו כדי לגלות מהן הבדיקות החשובות ביותר שדוח בלק"ר מציג

אל תפספסו את הבדיקות החשובות ביותר

תאונות

היסטוריית תאונות

בדיקת היסטוריית מעורבות הרכב בתאונות ב-7 שנים האחרונות, כולל מידע על טוטאל-לוס וקביעת ירידת הערך.

עיקולים

משכונים, שעבודים ועיקולים

בדיקה רשמית האם הרכב משועבד, ממושכן והאם רובצים על הרכב עיקולים

שסי וטוטאל-לוס

מרכב הרכב ונזק משמעותי

האם הייתה פגיעה בשילדה, האם הרכב הוכרז כטוטאל-לוס

בעל הרכב

מוכר הרכב

בדיקת רקע של מוכר הרכב כולל מאגר סוחרים ונוכלים

שווי הרכב

מחירון וירידת ערך

הצגת המחירון של הרכב וכלים לתחזית ירידת ערך לאורך השנים. בנוסף כספים ששולמו למבוטח על ירידת ערך

בעלויות

היסטוריית בעלויות

בדיקה האם הרכב היה בבבעלות פרטית או חב' ליסינג, השכרה או חברה~00

גניבות בתחום הרכב~00

תביעות ביטוח רכב בשנה~00

כלי רכב משועבדים~00

כלי רכב במאגר